Kontakt Oss

 

Åpningstider:

1. september - 30. april  0800 - 1600

1.mai - 31. august           0800 - 1500

 

googleMap

 

 

PPT FOR SUNNDAL, TINGVOLL OG NESSET

Rutiner 2017/18

Ansatte i PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset skoleåret 2017/18

Kontorleder/P.P-rådgiver

 

Trond Hansen Riise

 
 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 
 

P.P-rådgiver

 

Kjersti Ansnes

 
 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 

Spesialpedagog

Ruth Riise

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 

P.P-rådgiver

 
 

Jorunn Walsø Aalmo

 
 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 
 

PP-rådgiver

 

Jeanette Wilhelmsen

 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

P.P-rådgiver

 

Bente Stafsnes

 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

P.P-rådgiver

Guro Ramsøy-Halle

 g Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen  

 

Sekretær

 
 

Liv Resell

 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 
 

Kontorets e-postadresse

Kontorets postadresse:

 
 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Postboks 120, 6601 Sunndalsøra

Hjemmeside

www.pptstn.no

 

 

HVER SKOLE/BARNEHAGE HAR SIN KONTAKTPERSON.

Kontaktpersonen har besøksdager ved hver enkelt skole/barnehage. Skolen/barnehagen disponerer denne tida, og har ansvar for å melde saker.

Vi ber om at dere bruker kontaktpersonen ved alle henvendelser hit i saker der det ikke er tildelt saksbehandler.

SAKSANSVAR: 

Dersom annet ikke er avtalt, har barnehagen/skolen ansvar for å ta initiativ til at PPT gjenopptar en sak det har vært arbeidet med året før.

NYE HENVISNINGER skal drøftes anonymt med PPTs kontaktperson FØR de sendes. Vi viser til Rundskriv F-04-13 fra Kunnskapsdepartementet, der det understrekes at skolen har plikt til å vurdere utbyttet av opplæringa, og prøve ut relevante tiltak innafor tilpassa opplæring, FØR henvisning til PPT.

Henvisningsskjema finnes på vår hjemmeside: www.pptstn.no

Følgende informasjon skal legges ved henvisningen:

1.Pedagogisk rapport. Vansker og ressurser hos eleven. Utprøvde tiltak og evaluering av disse.

2.Tester/prøver og eksempler på elevarbeid.

«Opplæringsloven» og «Veilederen Spesialundervisning» og «Veilederen Spesialpedagogisk hjelp» (kan lastes ned fra www.udir.no) legger stor vekt på tiltak for å fremme TILPASSA OPPLÆRING i skolen, og arbeid med å inkludere elever/barn i læringsmiljøet.

 

PPT vil prioritere systemretta tjenester, eks. Beredskapsteam mot mobbing, leke- og læringsmiljø i barnehagen.

Vi vil kommende år prøve ut SKYPE/LYNC som verktøy i veiledning.

Normalt vil PPT avslutte en sak når sakkyndig vurdering er skrevet, og barnehage/skole har utarbeidet IOP. Om saken skal tas opp på nytt, er det behov for ny henvisning. For barn/elever med store og sammensatte vansker gjelder ikke dette.

På områder der vårt kontor mangler nødvendig kompetanse, er vi behjelpelig med å skaffe slik kompetanse, for eksempel fra STATPED, barne- og ungdomspsykiatrien og andre.

PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset, Pb. 120, 6601 Sunndalsøra

Telefon: 71 68 97 00 E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen   Hjemmeside: www.pptstn.no

SKOLE/BARNEHAGE

 

KONTAKTPERSON

 

FELLESMØTER BUP

 

Sunndal:

 

Trond Hansen Riise

 
 

Bikuben barnehage

 

Ruth Riise

 
 

Holssand barnehage

 
 

Bente Stafsnes

 

Holten barnehage

 
 

Ruth Riise

 
 

Holten barnehage avd. Villabyen

 

Ruth Riise

 
 

Stortuva barnehage

 
 

Bente Stafsnes

 

Tredal barnehage

 
 

Guro Ramsøy-Halle

 

Tredal barnehage avd. Øksendal

 

Guro Ramsøy-Halle

 

Gjøra oppvekstsenter

 

Bente Stafsnes

 
 

Løykja skole

 

Guro Ramsøy-Halle

 

Sande skole

 

Guro Ramsøy-Halle

 

Tredal skole

 
 

Kjersti Ansnes

 
 Ålvundfjord skole  

Kjersti Ansnes

Sunndal ungdomsskole

Kjersti Ansnes

 
 

Sunndal vidaregåande skole

 

Jorunn Walsø Aalmo

 
 
 

Sunndal voksenopplæring

 
 

Jorunn Walsø Aalmo

 
 

Tingvoll barnehage

 
 

Jeanette Wilhelmsen/Guro Ramsøy-Halle

 

FELLESMØTER BUP

Tingvoll:

 

Jeanette Wilhelmsen

Meisingset oppvekstsenter

Jeanette Wilhelmsen/Guro Ramsøy-Halle

Straumsnes barnehage

Bente Stafsnes/Ruth Riise

 

Straumsnes skole

 

Jeanette Wilhelmsen/Guro Ramsøy Halle

Tingvoll barne- og ungd. skole

Jorunn Walsø Aalmo

Tingvoll vidaregåande skole

 

Jorunn Walsø Aalmo

 

Barnehagene i Nesset:

 

Avd. Eidsvåg

Avd. Eresfjord

Avd. Vistdal

 

Ruth Riise

 

Bente Stafsnes

Bente Stafsnes

 
 

FELLESMØTER BUP

Nesset:

Ruth Riise

 

Liedgarden barnehage

Farmen barnehage

 
 

Trond Hansen Riise

Trond Hansen Riise

Eidsvåg barne- og ungd.skole: Småtrinnet

 

Mellomtrinnet

 

Ungdomstrinnet

 

Ruth Riise

 

Ruth Riise

 

Trond Hansen Riise

 
 

Indre Nesset BU:

Avd. Eresfjord

Avd. Vistdal

 

Bente Stafsnes

 

Bente Stafsnes

Sunndalsøra, 22.08.2017 

Trond Hansen Riise 

kontorleder

 
« StartForrige12NesteSiste »

Side 1 av 2

Epost-oppdateringer:

Meld deg på for å få
advarsel om nye nyheter.
Epost: