Kontakt Oss

 

Åpningstider:

1. september - 30. april  0800 - 1600

1.mai - 31. august           0800 - 1500

 

googleMap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT FOR SUNNDAL, TINGVOLL OG NESSET

Rutiner 2017/18

Ansatte i PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset skoleåret 2017/18

 

Kontorleder/P.P-rådgiver

Trond Hansen Riise

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

P.P-rådgiver

Kjersti Ansnes

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Spesialpedagog

Ruth Riise

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

P.P-rådgiver

Jorunn Walsø Aalmo

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Rådgiver

Jeanette Wilhelmsen

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

P.P-rådgiver

Bente Stafsnes

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

P.P-rådgiver

Guro Ramsøy-Halle

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Sekretær

Liv Resell

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Kontorets e-postadresse

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Hjemmeside

www.pptstn.no

HVER SKOLE/BARNEHAGE HAR SIN KONTAKTPERSON.

Kontaktpersonen har besøksdager ved hver enkelt skole/barnehage. Skolen/barnehagen disponerer denne tida, og har ansvar for å melde saker.

Vi ber om at dere bruker kontaktpersonen ved alle henvendelser hit i saker der det ikke er tildelt saksbehandler.

SAKSANSVAR:

Dersom annet ikke er avtalt, har barnehagen/skolen ansvar for å ta initiativ til at PPT gjenopptar en sak det har vært arbeidet med året før.

NYE HENVISNINGER skal drøftes anonymt med PPTs kontaktperson FØR de sendes.

Vi viser til Rundskriv F-04-13 fra Kunnskapsdepartementet, der det understrekes at skolen har plikt til å vurdere utbyttet av opplæringa, og prøve ut relevante tiltak innafor tilpassa opplæring, FØR henvisning til PPT.

Henvisningsskjema finnes på vår hjemmeside: www.pptstn.no

Følgende informasjon skal legges ved henvisningen:

1.Pedagogisk rapport. Vansker og ressurser hos eleven. Utprøvde tiltak og evaluering av disse.

2.Tester/prøver og eksempler på elevarbeid.

«Opplæringsloven» og «Veilederen Spesialundervisning» og «Veilederen Spesialpedagogisk hjelp» (kan lastes ned fra www.udir.no) legger stor vekt på tiltak for å fremme TILPASSA OPPLÆRING i skolen, og arbeid med å inkludere elever/barn i læringsmiljøet.

PPT vil prioritere systemretta tjenester, eks. Beredskapsteam mot mobbing, leke- og læringsmiljø i barnehagen.

Vi vil kommende år prøve ut SKYPE/LYNC som verktøy i veiledning.

Normalt vil PPT avslutte en sak når sakkyndig vurdering er skrevet, og barnehage/skole har utarbeidet IOP. Om saken skal tas opp på nytt, er det behov for ny henvisning. For barn/elever med store og sammensatte vansker gjelder ikke dette.

På områder der vårt kontor mangler nødvendig kompetanse, er vi behjelpelig med å skaffe slik kompetanse, for eksempel fra STATPED, barne- og ungdomspsykiatrien og andre.

PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset, Pb. 120, 6601 Sunndalsøra

Telefon: 71 68 97 00 E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen Hjemmeside: www.pptstn.no

 

SKOLE/BARNEHAGE

KONTAKTPERSON

FELLESMØTER BUP

Sunndal:

Trond Hansen Riise

Bikuben barnehage

Ruth Riise

Holssand barnehage

Bente Stafsnes

Holten barnehage

Ruth Riise

Holten barnehage avd. Villabyen

Ruth Riise

Stortuva barnehage

Bente Stafsnes

Tredal barnehage

Guro Ramsøy-Halle

Tredal barnehage avd. Øksendal

Guro Ramsøy-Halle

Gjøra oppvekstsenter

Bente Stafsnes

Løykja skole

Guro Ramsøy-Halle

Sande skole

Guro Ramsøy-Halle

Tredal skole

Kjersti Ansnes

Ålvundfjord skole

Kjersti Ansnes

Sunndal ungdomsskole

Kjersti Ansnes

Sunndal vidaregåande skole

Jorunn Walsø Aalmo

Sunndal voksenopplæring

Jorunn Walsø Aalmo

Tingvoll barnehage

Jeanette Wilhelmsen/Guro Ramsøy-Halle

FELLESMØTER BUP

Tingvoll:

Jeanette Wilhelmsen

Meisingset oppvekstsenter

Jeanette Wilhelmsen/Guro Ramsøy-Halle

Straumsnes barnehage

Bente Stafsnes/Ruth Riise

Straumsnes skole

Jeanette Wilhelmsen/Guro Ramsøy Halle

Tingvoll barne- og ungd. skole

Jorunn Walsø Aalmo

Tingvoll vidaregåande skole

Jorunn Walsø Aalmo

Barnehagene i Nesset:

Avd. Eidsvåg

Avd. Eresfjord

Avd. Vistdal

Ruth Riise

Bente Stafsnes

Bente Stafsnes

FELLESMØTER BUP

Nesset:

Ruth Riise

Liedgarden barnehage

Farmen barnehage

Trond Hansen Riise

Trond Hansen Riise

Eidsvåg barne- og ungd.skole: Småtrinnet

Mellomtrinnet

Ungdomstrinnet

Ruth Riise

Ruth Riise

Trond Hansen Riise

Indre Nesset BU:

Avd. Eresfjord

Avd. Vistdal

Bente Stafsnes

Bente Stafsnes

Sunndalsøra, 22.08.2017

Trond Hansen Riise

kontorleder

 

 

 
« StartForrige12NesteSiste »

Side 1 av 2

Epost-oppdateringer:

Meld deg på for å få
advarsel om nye nyheter.
Epost: