Telefon, Epost og Addresse PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Admin   
tirsdag 04. januar 2011 14:36

 

 

  

 

  

 

                                                      
 

 

 
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
   

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

 
 

 
  
   

 
 

 

 
 

 
   

 

 
     

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

 
     
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
   

 
 

 

 

 
 

 
 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 
 

 
 

 

 
 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 
 

 
 

 
 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 
 

 
 

 
 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 
 

 

 
 

 
 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 
 

 
 

 
 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 
 

 
 

 
 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 
  

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 
 

 
 

www.pptstn.no

 

 

 

 

 

 

HVER SKOLE/BARNEHAGE HAR SIN KONTAKTPERSON.

 

Kontaktpersonen har besøksdager ved hver enkelt skole/barnehage. Skolen/barnehagen disponerer denne tida, og har ansvar for å melde saker/temaer.

 

Vi ber om at dere bruker kontaktpersonen ved alle henvendelser hit i saker der det ikke er tildelt saksbehandler.

 

SAKSANSVAR:

 

Barnehagen/skolen har ansvar for å ta initiativ til at PPT gjenopptar en sak det har vært arbeidet med året før.

 

 

 

NYE HENVISNINGER skal drøftes anonymt med PPTs kontaktperson FØR de sendes. Henvisningsskjema finnes på vår hjemmeside: www.pptstn.no

 

Følgende informasjon skal legges ved henvisningen:

 

1.Pedagogisk rapport. Vansker og ressurser hos eleven. Utprøvde tiltak og evaluering av disse. 2.Tester/prøver og eksempler på elevarbeid.

 

 

 

”Opplæringsloven” og ”Veileder for spesialundervisning” (kan lastes ned fra www.udir.no) legger stor vekt på tiltak for å fremme TILPASSA OPPLÆRING, og arbeid med elever i læringsmiljøet.

 

 

 

PPT vil bruke mer tid på systemretta tjenester, for eksempel De Utfordrende Barna, og noe mindre tid på individsaker. Vi viser til Rundskriv F-04-13 fra Kunnskapsdepartementet, der det understrekes at skolen har plikt til å vurdere utbyttet av opplæringa, og prøve ut relevante tiltak innafor tilpassa opplæring, FØR henvisning til PPT.

 

 

 

På områder der vårt kontor mangler nødvendig kompetanse, er vi behjelpelig med å skaffe slik kompetanse, for eksempel fra STATPED og barne- og ungdomspsykiatrien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

Tredal barnehage

 
 

Kikki Vebenstad

 
 

Villabyen barnehage

 
 

Ruth Riise

 
 

Gjøra oppvekstsenter

 
 

Magnhild Erstad

 
 

Løykja skole

 
 

Magnhild Erstad

 
 

Sande skole

 
 

Kjersti Ansnes

 
 

Tredal skole

 
 

Kjersti Ansnes

 
 

Ålvundfjord skole

 
 

Jeanette Wilhelmsen

 
 

Sunndal ungdomsskole

 
 

Jorunn Walsø Aalmo

 
 

Sunndal vidaregåande skole

 
 

Jorunn Walsø Aalmo

 
 

 

 
 

Internasjonal skole

 
 

Jorunn Walsø Aalmo

 
 

 

 
 

Tingvoll barnehage

 
 

Ruth Riise

 
 

FELLESMØTER BUP

 

Tingvoll:

 

Jeanette Wilhelmsen

 
 

Meisingset oppvekstsenter

 
 

Kikki Vebenstad

 
 

Straumsnes oppvekstsenter: Barnehagen

 

Skolen

 
 

 

 

Kikki Vebenstad

 

Jeanette Wilhelmsen/Jorunn Walsø Aalmo

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
   

 
  

 

  
   

 

 

 

 

 

 

Epost-oppdateringer:

Meld deg på for å få
advarsel om nye nyheter.
Epost: